Barn och unga

Barn och unga omfattas precis som vuxna av mänskliga rättigheter. Men det finns även särskilda rättigheter som gäller just barn, som till exempel rätten att skyddas från våld, övergrepp och försummelse.

Vuxna i barnets omgivning är viktiga för att se till att barnets rättigheter efterlevs. Betydelsefulla vuxna är till exempel personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten som möter barn både direkt och indirekt, som genom kontakt med anhöriga. Vår uppgift är att se till att dessa yrkesgrupper har tillgång till rätt verktyg, information och vägledning, så att de har möjlighet att agera till stöd och skydd för barn.

Vårt arbete med barn och unga

På våra sidor om barn och unga finns ett urval av vårt arbete inom området. Använd webbplatsens sökfunktion eller sök bland våra publikationer för fler rapporter, kunskapsstöd och annat material.

Stödmaterial till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete

Vi tar fram kunskapsstöd och vägledningar för dem som arbetar med barn och unga i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Du kan söka fram allt vårt publicerade material om barn och unga på sidan för våra publikationer.

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga omfattas av samma system för omvårdnad som alla barn, men det finns även särskilda bestämmelser som gäller specifikt för ensamkommande. För socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det viktigt att ha kunskap om ensamkommande barns särskilda behov, och vilket ansvar man har i arbetet med dessa barn. 

Mer om ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden

Tidiga och samordnade insatser för barn

Vi stödjer en förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att barn och unga genom tidiga och samordnade insatser, TSI, ska kunna få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.

Mer om arbetet med TSI på Kunskapsguiden

Koll på soc – om socialtjänsten för barn och unga

Koll på soc är vår webbplats om socialtjänsten med innehåll anpassat för barn och unga på svenska, engelska och arabiska. Här finns bland annat filmklipp med svar på vanliga frågor och information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Du som arbetar inom socialtjänsten, skolan, på ungdomsmottagning eller liknande kan använda webbplatsen tillsammans med barn och unga – eller tipsa dem om att de själva kan besöka den för att få veta mer.

Koll på soc

Material om Koll på soc  

Utbildningar kring barn och unga

Vi tar fram webbutbildningar för dig som arbetar med barn och unga, till exempel om vård vid endometrios, sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk. Du hittar utbildningarna på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Våra poddar om barn och unga

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: