Barns behov i centrum för arbetsledare

Känner du som arbetsledare till de sju grundprinciperna och triangeln i Barns behov i centrum, BBIC, och vet hur handläggarna ska använda dem i det dagliga arbetet? Har du kunskap om vilket dokumentationsstöd BBIC erbjuder och när kommunen själv får ta fram ett stöd?

En förutsättning för att du ska kunna ge din personal stöd i deras BBIC-arbete, är att du själv har kunskaper i BBIC. Kunskap gör det också lättare för dig att se till så att BBIC används på rätt sätt och att säkerställa kvaliteten på handläggningen.

Det finns ingen specifik BBIC-utbildning för arbetsledare, utan du går en ordinarie BBIC-grundutbildning som ni har i din kommun. Men det kan finnas fördelar med att BBIC-utbildarna ordnar en BBIC-utbildning för arbetsledare regionalt, så att ni får möjlighet att diskutera BBIC utifrån er arbetsledarroll. Kontakta BBIC-ansvarig eller en BBIC-utbildare i din kommun för att diskutera utbildning och anmäla dig.

Tydliga roller ger goda förutsättningar

Genom en klar fördelning av roller och ansvarsområden skapar du goda förutsättningar för dig och din personal att arbeta med BBIC. Det kan till exempel handla om att det är tydligt hur mycket tid utbildare och BBIC-ansvarig kan ägna åt BBIC.

Varje kommun ska ha en BBIC-utbildare som får utbilda i BBIC kommunalt och regionalt. Vid behov ska utbildaren också kunna ge information till samverkanspartners för att underlätta samverkan med socialnämnden. Det är viktigt att BBIC-utbildaren inte får rollen som expert på handläggning av barnavårdsärenden. Utbildarens uppgift är att vara ett vardagsstöd på arbetsplatsen i hur man ska använda BBIC-materialet och att kunna ha BBIC-utbildningar.

I varje kommun ska det även finnas en BBIC-ansvarig som är Socialstyrelsens kontaktperson. Denna person ansvarar för att licens och koncept implementeras och följs av kommunen. Det är en fördel om den BBIC-ansvariga är en arbetsledare eller verksamhetsnära person som har mandat att fatta beslut.

Mer om implementering för att införa nya metoder i en verksamhet

Tid för arbete med BBIC är kompetensutveckling

En BBIC-utbildning är starten på en inlärningsprocess. För att BBIC ska kunna bli en del av verksamheten behöver dina handläggare få utrymme och tid att omsätta sina kunskaper i det praktiska dagliga arbetet. Därför behöver BBIC kompletteras med kunskap om handläggning, dokumentation och lagstiftning.

Här hittar du en guide över Socialstyrelsens mest centrala publikationer som ger vägledning och underlättar tillämpningen av de regelverk som gäller:

Guide för den sociala barn- och ungdomsvården

Guide för den sociala barn- och ungdomsvårdenArtikelnummer: 2018-11-11|Publicerad: 2021-12-08

BBIC är en hjälp för systematisk uppföljning

Som arbetsledare får du hjälp av BBIC för den systematiska uppföljningen av barnavårdsarbetet i din kommun. Socialstyrelsen har tagit fram variabler i BBIC för att underlätta för en evidensbaserad utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården. Systematisk uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbete och utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Informationsmaterial

Om implementeringArtikelnummer: 2012-6-12|Publicerad: 2012-01-01
Beställ

Användarstöd

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: