CBCL (Child Behaviour Check List)

CBCL används för att beskriva problem och social kompetens hos barn och ungdomar med psykisk problematik. Bedömningsinstrumentet finns i två versioner: ett för barn 1,5–5 år och ett för barn 6–18 år.

Målgrupp
Barn (1,5–18 år) med psykiska problem

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Barn i åldrarna 1,5–18 år med psykiska problem.

Syfte

Beskriva barns problem och sociala kompetens.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

CBCL formuläret för barn mellan 1,5–5 där föräldrarna skattar sitt barn inom 99 problemområden samt ger beskrivningar av problem, svagheter, särskilda orosmoment och barnets starkaste sidor. CBCL innehåller även en språkutvecklingsdel.

För åldrarna 18–35 månader visar skattningen huruvida utvecklingen av ordförrådet och förmågan till ordsammansättningar är försenad. För äldre barn med språkförsening ger språkutvecklingsdelen jämförelser med normgrupp fram till 35 månader.

CBCL formuläret för barn och ungdomar 6–18 år hämtar information från föräldrar, andra nära släktingar och/eller förmyndare om barnets färdigheter samt beteende- och känslomässiga svårigheter. CBCL 6–18 består av 118 påståenden som beskriver specifika beteende- och känslomässiga problem samt två öppna frågor för övriga svårigheter. Föräldrarna skattar barnet efter hur aktuellt varje påstående är nu och har varit under de senaste sex månaderna.

Utbildning och licens

Det finns inga krav på utbildning. Journal Digital kan förmedla utbildning.

Tillgänglighet

Formuläret kan beställas från Journal Digital.

Krav på förkunskaper

Det finns inga krav på förkunskaper. CBCL används av kliniska utövare med erfarenheter av intervjuteknik och psykiatrisk kunskap.

Kunskapsunderlag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande CBCL: CBCL (Child Behaviour Check List) för att beskriva problem och social kompetens hos barn och ungdomar med psykisk problematik (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Det behövs en uppdaterad systematisk översikt av AUDIT gällande målgruppen.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

  • Achenbach TM. (1991) Manual for the Child Behavior Checklist/4–18 and 1991 Profile. Burlington, Vt: University of Vermont, Department of Psychiatry; 1991.
  • Achenbach TM & Ruffle, M. (2000) The Child Behavior Checklist and Related Forms for Assessing Behavioral/Emotional Problems and Competencies. Pediatrics in Review Vol. 21 No. 1.
Senast uppdaterad:
Publicerad: