Stöd för systematisk uppföljning

Socialstyrelsen har utvecklat flera material och verktyg för att stödja socialtjänstens arbete med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning, SU, innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter för att kunna följa upp hur det går för dem och för att kunna sammanställa och använda uppgifterna på gruppnivå för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Uppföljning sker under en begränsad period och för en begränsad målgrupp. Genom systematisk uppföljning skapar verksamheten lokal kunskap och beprövad erfarenhet som är en viktig del i utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Verktyg för systematisk uppföljning

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns verktyg för systematisk uppföljning i socialtjänsten som underlättar analysen av klientarbetet i den egna verksamheten. De riktar sig till verksamheter som planerar att påbörja ett arbete med systematisk uppföljning.

Tre av verktygen är anpassade för verksamheter som arbetar med sakområdena ekonomiskt bistånd, våldsutsatthet och våldsutövande. Verktyget SU-Pilot är generellt och kan anpassas till olika verksamheter.

Varje SU-verktyg består av ett särskilt formulär med en uppsättning valbara uppgifter för uppföljning av klientarbete och en programvara (SUreg) som gör det möjligt registrera uppgifterna på ett säkert sätt och sammanställa dem på gruppnivå.

Syftet med SU-verktygen är att erbjuda socialtjänsten både en struktur och tekniskt stöd, för att registrera, sammanställa och analysera systematiskt insamlad information om en vald del av klientarbetet. SU-verktygen möjliggör för verksamheter att, i sin egen takt, och efter egna förutsättningar öka sin kompetens i att följa upp och samtidigt skapa lokal kunskap.

Avsikten med SU-verktygen är inte att tränga undan befintligt tekniskt stöd för registrering och sammanställning. Avsikten är att erbjuda ett tekniskt stöd för systematisk uppföljning när det saknas.

En förhoppning från myndighetens sida är att användningen av SU-verktygen ska kunna bidra till ökad lokal kompetens i att ställa krav på att ordinarie verksamhets- och dokumentationssystem ska kunna utgöra ett tekniskt stöd i arbetet med systematisk uppföljning.

Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox. 

Verktyg för systematisk uppföljning på Utbildningsportalen

Webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning visar nyttan med systematisk uppföljning och kan inspirera fler verksamheter i socialtjänsten att börja arbeta med det.

Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox. 

Individbaserad systematisk uppföljning på Utbildningsportalen

Ytterligare stöd för systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden samlar stöd för systematisk uppföljning från Socialstyrelsen och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Här hittar du bland annat exempel på systematisk uppföljning och stöd till utbildning i systematisk uppföljning.

Stöd för systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Juridisk information kopplat till systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Ladda ner eller beställ

Stöd i arbetet
Om – Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänstenArtikelnummer: 2022-3-7773|Publicerad: 2022-06-03
Beställ
Systematisk uppföljning beskrivning och exempelArtikelnummer: 2014-6-25|Publicerad: 2014-01-01
Systematisk uppföljning stödmaterialArtikelnummer: 2016-5-24|Publicerad: 2016-01-01

Socialstyrelsens utbildningar

Webbplatsen samlar Socialstyrelsens kostnadsfria lärarledda och webbaserade utbildningar samt webbinarier för dig som arbetar inom vård och omsorg. För en del kurser måste du skapa ett konto och logga in med din e-legitimation eller egen lösenord.

Kontakt

Systematisk uppföljning och teknisk support
Senast uppdaterad:
Publicerad: