God och nära vård

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Socialstyrelsen är en aktör bland flera som kan bidra till omställningen till god och nära vård. Samverkan med andra myndigheter, företrädare för kommuner och regioner och andra intressenter krävs för att uppnå ett samlat stöd till förändring.

Ett syfte med Socialstyrelsens stöd är att bidra till att underlätta omställningen så att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Webbinarium om stöd för stärkt personcentrerad samverkan

Ett av målen med omställningen till en god och nära vård är att vården ska vara organiserad utifrån invånarens behov och förutsättningar. Detta förutsätter samverkan inom hälso- och sjukvårdsystemet och med socialtjänsten. I webbinariet presenteras Socialstyrelsens stöd för informationsdelning och samverkan: ett urval av Socialstyrelsen hälsorelaterade klassifikationer som kan stärka samverkan vid utskrivning från sjukhus och hur informationsmängder kan struktureras för att upprätta en samordnad individuell plan.

Syntolkad version av webbinariet Stöd för stärkt personcentrerad samverkan

Publikationer inom området God och nära vård

Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor 2022Artikelnummer: 2023-12-8879|Publicerad: 2023-12-13
Tillämpning av digital vård i regionerna – En kartläggningArtikelnummer: 2023-9-8711|Publicerad: 2023-09-04
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-6-8006|Publicerad: 2022-06-16
Kommunal hälso- och sjukvård – MeddelandebladArtikelnummer: 2020-12-7130|Publicerad: 2020-12-16
Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – delredovisningArtikelnummer: 2020-6-6804|Publicerad: 2020-06-01
Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vårdArtikelnummer: 2019-11-6445|Publicerad: 2019-11-05

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: