Kvinnors hälsa

Vi tar fram kunskapsstöd, riktlinjer och rekommendationer om kvinnors hälsa, till exempel om endometrios, förlossningsvård och vulvodyni. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik vård i hela landet.

Vulvodyni 

Vi har tagit fram nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni, ibland kallat för vestibulit. Vulvodyni är ett tillstånd som ofta ger intensiv smärta vid vaginalt sex. Riktlinjerna vänder sig både till dig som beslutar om resurser och till dig som möter patienter. Till riktlinjerna finns också ett kompletterande prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer, samt stöd till personal i form av filmer och en presentation om vård vid provocerad vulvodyni.

Nationella riktlinjer för vård vid för vulvodyni

Endometrios 

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid endometrios vänder sig både till dig som är beslutsfattare och till dig som arbetar inom området.

Nationella riktlinjer om endometrios

Det finns också ett kompletterande stöd i form av webbutbildning och informationsmaterial om vård vid endometrios.

Mycket mensvärk kan bero på endometrios 

Förlossningsvård

Vi har tagit fram kunskapsstöd som vänder sig till dig som möter patienter före eller under en graviditet, vid en förlossning eller den första tiden efter en förlossning. Kunskapsstöden är en del av vårt samlade nationella stöd till förlossningsvården, som vi publicerar i flera steg på uppdrag av regeringen.

Mer om våra kunskapsstöd till förlossningsvården

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som ska säkra framtidens kompetensförsörjning av barnmorskor.

Uppdrag att föreslå insatser för att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen av barnmorskor i förlossningsvården hos Regeringen

Vi tar fram statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda baserad på medicinska födelseregistret, MFR. 

Statistik om graviditeter, förlossning och nyfödda

Vi har tagit fram statistik om amning baserad på barnhälsovårdens sammanställningar av journaluppgifter.

Statistik om amning - Socialstyrelsen

Kunskapsstöd om förlossningsvård

Stöd om amning

Tio steg som främjar amningArtikelnummer: 2021-10-7596|Publicerad: 2021-10-26

Klimakteriebesvär

Klimakteriet präglas hos många kvinnor av kroppsliga och psykologiska besvär som kan leda till sömnsvårigheter, depressiva känslor och nedsatt arbetsförmåga. Hormonpreparat kan lindra besvären men sunda levnadsvanor har stor betydelse för att obehagen ska minska.

Levnadsvanors betydelse för lindring av klimakteriebesvär

Könsstympning av flickor och kvinnor

Kvinnlig könsstympning är förbjuden enligt svensk lag oavsett om den sker i Sverige eller utomlands. Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller att förebygga att kvinnor och flickor som bor i Sverige utsätts för könsstympning, här eller utomlands. Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor hos hälso- och sjukvårdspersonalen är viktigt för det förebyggande arbetet. 

Könsstympning och av flickor och kvinnor (tidigare också kallat omskärelse)

Om könsstympning av flickor och kvinnor på Kunskapsguiden

Screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer

Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer om screening för bröstcancer och livmoderhalscancer. Det gör vi för att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Bröstcancer – screening med mammografi

Livmoderhalscancer – screening

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa för den som utsätts. Våldet är också ett jämställdhetsproblem som hindrar våldsutsatta kvinnor att förverkliga sina mänskliga rättigheter och friheter.

Att stoppa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ingår i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En viktig del i arbetet är att stärka barns rätt till trygghet, liv och utveckling.

Socialstyrelsen arbetar för att få ett slut på våld och förtryck genom att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga och upptäcka våld, skydda våldsutsatta och följa upp arbetet.

Våld i nära relationer

Tema om våld i nära relationer på Kunskapsguiden

Poddar om kvinnors hälsa

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: