Filmer och bildspel om organ- och vävnadsdonation

På den här sidan finns filmer i olika format för till exempel väntrums-TV och sociala medier. Filmerna finns både med olika övergripande budskap och några riktade budskap.

De flesta av våra filmer och bildspel kan visas på väntrums-TV på exempelvis vårdcentraler och tandläkarmottagningar. De kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor eller delas av intresserade i sociala medier.

Korta filmer för sociala medier

Här finns animerade filmer som är 15 till 20 sekunder långa, och två som är 5 sekunder. De animerade filmerna är framtagna utifrån det nya konceptet Visa din vilja i donationsregistret. Filmerna finns med både generella budskap och budskap som riktar sig till målgrupperna 50-59 år och män i alla åldrar.

Film: Några minuter för dig kan vara en livstid för någon annan (15 sek)

Film: Det är fler som behöver än som ger (15 sek)

Film: Vissa gåvor behöver avslöjas i förväg (15 sek)

Film: Gör livsviktig skillnad idag (15 sek)

Film: Vävnadsdonation, exempelvis hjärtklaffar, kan förbättra liv (15 sek)

Film: Vården tittar alltid i donationsregistret (15 sek)

Film: Organdonation – fler kvinnor än män har anmält sig (15 sek)

Film: Visa din vilja i donationsregistret, filmklipp på pojke (5 sek)

Film: Visa din vilja i donationsregistret (5 sek)

Filmer för webb, väntrums-TV och sociala medier

Behovet av organ- och vävnadsdonation är fortsatt stort. Många har tänkt att de ska ta ställning men inte kommit sig för. Ingen vill väl tänka på döden eftersom livet pågår för fullt – mest på gott, men också på ont. Filmen vill väcka tanken att vi bör stanna upp och ta ställning till organ- och vävnadsdonation i donationsregistret medan vi själva kan.

Slutbudskapet i filmen är: Åtta av tio är positiva till att donera organ efter sin död, men endast två av tio har anmält sig i donationsregistret. Visa din vilja i donationsregistret!

Versionerna vänder sig till olika målgrupper och finns i flera format för olika kanaler.

Om format och undertexter

Ladda ner olika format och undertexter eller dela filmerna från Vimeo

Filmen finns i sju olika versioner mellan 5 till 70 sekunder. De kan användas för olika målgrupper och finns i flera format för olika kanaler.

Formaten finns både med inbrända undertexter och utan. Längst ner i nerladdningslistan för varje film finns en undertextfil som inte har inbrända undertexter och som passar till samtliga format av filmen.

Ladda ner eller dela filmerna från Vimeo. Länkar till de olika formaten finns under respektive film.

Film: Visa din vilja i donationsregistret (70 sek)

Filmen är 70 sekunder lång och visar människor mitt i livet – ett ungt par, en barnfamilj och ett äldre par.

Film: Visa din vilja i donationsregistret, fokus barnfamiljen (40 sek)

Filmen är 40 sekunder lång och fokuserar på barnfamiljen.

Film: Visa din vilja i donationsregistret, fokus vuxna par (40 sek)

Filmen är 40 sekunder lång och fokuserar på det unga paret och det äldre paret.

Film: Visa din vilja i donationsregistret, blandade klipp (30 sek)

Filmen är 30 sekunder lång och visar människor mitt i livet – ett ungt par, en barnfamilj och ett äldre par.

Film: Visa din vilja i donationsregistret (voice-over 1, 20 sek)

Film: Visa din vilja i donationsregistret (voice-over 2, 20 sek)

Film: Visa din vilja i donationsregistret (med textbudskap, 20 sek)

Uppdaterade filmer och bildspel

Socialstyrelsen har även uppdaterat tidigare framtagna filmer och bildspel för sociala medier och väntrums-TV utifrån det nya konceptet. Alla filmerna är 40 sek och finns med och utan ljud. Bildspelen utgår ifrån innehållet i filmerna.

Film: Anmäl dig till donationsregistret (40 sek)

En film om att du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation genom att anmäla dig till donationsregistret.

Film: Hornhinnor från en donator kan förbättra synen för fem personer (40 sek)

Varje år transplanteras omkring 1 200 vävnader i Sverige. Mellan 700-800 av dessa är hornhinnor. Hornhinnor från en avliden donator kan rädda synen eller reparera en skadad del i ett öga. Behovet av vävnader är stort. Du kan göra skillnad genom att ta ställning.

Film: Kan en 90-åring bli organdonator? (40 sek)

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder eller medicinska åkommor. Denna film innehåller information om hur man kan ta ställning.

Film: En organdonator kan rädda 8 liv (40 sek)

Filmen lyfter statistik och att behovet av organ är större än tillgången. Innehåller också information om hur man tar ställning.

Film: Föräldrar får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret (40 sek)

Föräldrar får anmäla sina barn tills de fyllt 15 år till donationsregistret. Barn som fyllt 15 år får anmäla sig själva. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 25 maj 2018.

Film: 15-åringar får själva anmäla sig till donationsregistret (40 sek)

Den som fyllt 15 år får själv anmäla sig till donationsregistret. Ingen annan får göra det. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 2018.

Film: Gör din vilja känd för dina anhörigas skull (40 sek)

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: