Patientsäkerhet

Här hittar du information om det nationella patientsäkerhetsarbetet.

Sveriges nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen, i bred samverkan, tagit fram en nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Handlingsplanen ska bidra till en nationell kraftsamling och stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner för patientsäkerhet. Planen ska också bidra till en bättre samordning och stöd i patientsäkerhetsarbetet runt om i landet.

Läs mer om den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Ladda ner eller beställ den nationella handlingsplanen

Verktyg för att implementera handlingsplanen

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i samverkan med NSG Patientsäkerhet och Socialstyrelsen tagit fram ett verktyg som kan användas som stöd för att implementera den nationella handlingsplanen.

Läs mer om verktyget och om fler stöd för implementeringen av handlingsplanen på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Stöd för samordnad kommunikation om den nationella handlingsplanen

Det är många aktörer som deltar i arbetet med att utveckla patientsäkerheten i linje med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Som hjälp i det arbetet finns ett stöd för samordnad kommunikation. Stödet består av bland annat en manual, budskap samt illustrationer och produkter för nedladdning.

Läs mer om stödet för samordnad kommunikation och ladda ner produkterna på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsens uppdrag att samordna och stödja arbetet med patientsäkerhet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2024 ansvara för att samordna insatser för att genomföra den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppdraget syftar till att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

Arbetet ska göras i samverkan med berörda nationella organisationer och myndigheter samt huvudmän inom hälso- och sjukvården. Syftet är att åstadkomma en effektiv samordning av de nationella insatserna för patientsäkerhet.

Nationellt råd för patientsäkerhet

Inom ramen för den nationella handlingsplanen har Nationellt råd för patientsäkerhet bildats. Rådet är ett samverkansforum med representanter från myndigheter, organisationer och huvudmännen.

Läs mer om Nationellt råd för patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Webbutbildningen riktar sig till dig som är medarbetare eller chef i hälso- och sjukvården. Utbildningen ger en bred förståelse för patientsäkerhetsområdet och vad du själv kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Den är kostnadsfri och öppen för alla.

Läs mer om Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet hos Socialstyrelsens utbildningsportal

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet är en webbplats där det nationella patientsäkerhetsarbetet finns samlat. Syftet med webbplatsen är att stödja dig som chef och medarbetare i hälso- och sjukvården och tandvården i patientsäkerhetsarbetet. Webbplatsen innehåller information om patientsäkerhet och länkar till bland annat handböcker, vägledningar, rapporter, statistik, utbildningar, podcasts med mera.
Senast uppdaterad:
Publicerad: