Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. På den här sidan finns utbildningsmaterial och andra stöd riktade till yrkesverksamma i arbetet med att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering.

Utbildningspaket om sex mot ersättning och sexuell exploatering 

Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket om sex mot ersättning och sexuell exploatering. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området och öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i.

Utbildningspaketen består av

  • webbutbildning
  • skriftligt utbildningsmaterial.

Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga. Det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. 

Presentationen Om sex mot ersättning beskriver hur du, tillsammans med dina medarbetare, kan arbeta med utbildningspaketen.

Webbutbildning 

Webbutbildningen Sex mot ersättning och sexuell exploatering har två inriktningar. Den ena är för personer som arbetar med barn och unga. Den andra är för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag. Det ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Webbutbildningen är för närvarade under omarbetning.

Skriftligt utbildningsmaterial

Även det skriftliga utbildningsmaterialet har två inriktningar. Den ena fokuserar på barn och unga och det andra på vuxna. Skrifterna kompletterar och fördjupar innehållet i respektive webbutbildning.

Förutom de senaste forskningsrönen ger utbildningsmaterialet även verktyg för att identifiera, samtala och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial

Vägledning om barn i internationell människohandel och exploatering

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Även medföljande barn till personer som har drabbats eller barn till förövare kan vara i behov av socialtjänstens skydd och stöd. Socialstyrelsen har tagit fram denna vägledning med syfte att ge stöd till socialtjänsten i det arbetet.

Handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område.

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Socialstyrelsens utbildningar

Webbplatsen samlar Socialstyrelsens kostnadsfria lärarledda och webbaserade utbildningar samt webbinarier för dig som arbetar inom vård och omsorg. För en del kurser måste du skapa ett konto och logga in med din e-legitimation eller egen lösenord.
Senast uppdaterad:
Publicerad: