Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)

Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg.
Verksamhetsområde
Årtal
538
Senast uppdaterad:
Publicerad: