Senaste version av HSLF-FS 2019:13 Socialstyrelsens föreskrifter om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: HSLF-FS 2023:29 

Senaste lydelse: Gäller från och med 2023-08-30

1 § Vävnadsprover i PKU-biobanken får användas för analyser och andra undersökningar för att spåra och diagnostisera följande medfödda sjukdomar:

 1. fenylketonuri (PKU)
 2. galaktosemi (GALT-brist)
 3. kongenital hypotyreos (KH)
 4. kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)
 5. biotinidasbrist (BIOT-brist)
 6. arginasbrist (ARG-brist)
 7. argininosuccinatlyasbrist (ASL-brist)
 8. betaketotiolasbrist (BKT-brist)
 9. citrullinemi typ 1 (CIT 1)
 10. glutarsyrauri typ 1 (GA 1)
 11. homocystinuri (HCY)
 12. isovaleriansyrauri (IVA)
 13. karnitin-acylkarnitintranslokasbrist (CACT-brist)
 14. karnitin-palmitoyltransferas 1-brist (CPT 1-brist)
 15. karnitin-palmitoyltransferas 2-brist (CPT 2-brist)
 16. LCHAD-brist
 17. maple syrup urine disease (MSUD)
 18. MCAD-brist
 19. metylmalonsyrauri (MMA)
 20. multipel acyl-CoA dehydrogenasbrist (MAD-brist, GA 2)
 21. primär karnitinbrist (CUD)
 22. propionsyrauri (PA)
 23. tyrosinemi typ 1 (TYR 1)
 24. VLCAD-brist
 25. svår kombinerad immunbrist (SCID).
 26. spinal muskelatrofi (SMA) men endast med avseende på homozygot deletion i SMN1-genen och 1–3 kopior av SMN2-genen. (HSLF-FS 2023:29)
Publicerad: