Meddelandeblad

Meddelandebladen innehåller nyheter från Socialstyrelsen, ofta om juridiska frågor. De kan också innehålla information om ändringar i lagstiftningen.

I meddelandebladen beskriver vi vad som gäller och de innehåller inte några nya regler eller rekommendationer.

Nya föreskrifter och allmänna råd kan du söka i Socialstyrelsens författningssamling.

Sök meddelandeblad

Verksamhetsområde
Årtal
Senast uppdaterad:
Publicerad: