Kirurgi vid vissa anorektala och urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 29689/2016)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 29422/2016)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: