Ryggmärgsskador

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid ryggmärgsskada, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter. Vård för särskilda undergrupper ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av dessa enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Förvärvad traumatisk och icke-traumatisk ryggmärgsskada, som är fokal (avgränsad) och icke-progredierande (primärt inte förväntas förvärras).

Ryggmärgsskada till följd av akut inflammatoriskt tillstånd i ryggmärgen eller mycket långsamt tillväxande tumörsjukdom inkluderas i definitionen om dessa tillstånd är under kontroll och vidare utredning eller specifik medicinsk behandling inte längre bedöms aktuellt.

  1. Efter det akuta omhändertagandet (diagnos och initial stabilisering) ska subakut vård och rehabilitering, så kallad primär rehabilitering, av förvärvad ryggmärgsskada bedrivas vid nationell högspecialiserad enhet fram till utskrivning.

Vården av vissa undergrupper av patienter ska bedrivas vid enheter med utökat ansvar enligt nedan:

  • Barn och ungdomar (<18 års ålder) med förvärvad ryggmärgsskada* 
  • Funktionellt mycket höga skador (C0-C4) med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator 

*För barn och ungdomar (<18 år) definieras förvärvad ryggmärgsskada som att skadan inträffat efter nyföddhetsperioden (efter en månads ålder). För de yngsta barnen med förvärvad ryggmärgsskada (en månad-ca två år) behöver en individualiserad bedömning göras, i samråd med nationell högspecialiserad vårdenhet, om var barnet ska tas omhand.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 8125/2020)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 8128/2020)

Region Västerbotten genom Norrlands universitetssjukhus (dnr 7795/2020)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 7926/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 april 2023 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Mer hos andra

Mer information, inkl. stöddokument och remissmallar, finns hos respektive tillståndsinnehavare Karolinska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

Senast uppdaterad:
Publicerad: