Kraniofacial kirurgi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 10429/2017)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 10430/2017)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från den 1 januari 2012 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: