Moyamoya

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Patienter med moyamoya sjukdom och moyamoya syndrom ska remitteras till en nationell högspecialiserad vårdenhet för:
• multidisciplinär bedömning
• beslut om behandling och eventuell kirurgisk behandling
• uppföljningsplan och viss högspecialiserad uppföljning.

Patienter med misstänkt moyamoya, där diagnosen inte kan ställas på lokalt eller regionalt sjukhus ska remitteras till en nationell högspecialiserad enhet för högspecialiserad utredning.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32382/2020)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 32384/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 april 2022 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: