Behandling av plexus brachialisskador

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Södersjukhuset (dnr 27239/2014)

Region Västerbotten genom Norrlands universitetssjukhus (dnr 27708/2014)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från den 1 januari 2016 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: