Trofoblastsjukdomar

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 37176/2019)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2020 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: