Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning (Bruttolista 2022).

Bruttolistan ses regelbundet över i dialog med de nationella programområdena. I nästa steg kan vi efterfråga nomineringar av sakkunniga. Detta annonseras bl.a. via mail till NPO:erna och på vår webb (se nedan) för aktuella områden. 

Nominering av sakkunniga

De nationella programområdena ansvarar för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen.

Rekryteringssamtal för följande områden är påbörjade eller ska påbörjas:

 • Komplexa rörelsesjukdomar

  - Huntingtons sjukdom
  - Andra relevanta patientgrupper med liknande vårdbehov
 • Kärlmissbildningar

  - Extrakraniella kärlanomalier
  - Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar
  - Pediatrisk kärlkirurgi
 • Lymfödem

  - Primärt lymfödem
  - Sekundär effekt av cancerbehandling
 • Svåra sömnstörningar (utredning)

 • Thoraxapertursyndrom (TOS, Thoracic outlet syndrome)
 • Thyreoidea

  - Avancerad spridd thyroideacancer (utbredning till omgivande brosk, kärl och muskulatur eller generell metastasering)
  - Thyreoideakirurgi på små barn (profylaktisk och terapeutisk)
  - Svår endokrin orbitopati vid tyroideasjukdom
 • Transplantationer

  - Njurtransplantationer
  - Pancreastransplantationer
  - Ö-cellstransplantationer
 • Vingskapula

Under Steg 2: Genomlysning kan ni se vilka områden som vi arbetar med just nu samt vilka sakkunniga som har blivit utsedda för respektive grupp.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: