Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Planerade sakkunniggrupper med start hösten 2022

  1. Arbets- och miljödermatologi

  2. Dysmeli och avancerad protesverksamhet

  3. Hyperbar oxygenbehandling

  4. Koagulationssjukdomar

  5. Sällsynta ärftliga njursjukdomar (inkl. spädbarnsdialys)

  6. Skelettdysplasier

  7. Early onset scolios

  8. Medfödda avvikelser i immunförsvaret (fd. PID)

  9. Perifer facialispares

  10. Disorders of Sex Development (DSD)

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: