Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Instruktioner för att svara på remiss 

Skriv tydligt i ert remissvar om ni

 • tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)  
 • tillstyrker antal enheter. 

Vi vill även att ni tar ställning till

 • förslag till särskilda villkor  
 • konsekvensanalysen. 

Vi vill ha era synpunkter i ett Worddokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Använd gärna remissmallen som ni hittar nedan. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet. Sista dag för remissvar är den 8 mars 2024.

Under beredning

Följande områden är under beredning:

 • Arbets- och miljödermatologi
 • Avancerad Crohns sjukdom
 • Differences in Sex Development
 • Dysmeli
 • Hyperbar Oxygenbehandling (HBO)
 • Koagulationssjukdomar
 • Malign Hypertermi
 • Medfödda immunologiska sjukdomar
 • Perifer facialispares
 • Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom
 • Skelettdysplasier
 • Sällsynta njursjukdomar

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: