Steg 5: Ansökan om tillstånd

Här hittar du instruktioner för ansökan och information om pågående utlysningar.

Pågående utlysningar

För närvarande pågår inga utlysningar.

Instruktioner för ansökan

  • Fyll i och bifoga ansökningsblanketten

  • Fyll i och bifoga verksamhetsplanen enligt ansökningsförfrågan

  • Ansökan ska skickas till Socialstyrelsen på adress Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller via mejl till NHV-ansokan@socialstyrelsen.se. Märk ansökan med det tillstånd som ansökan gäller.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Ansökan
Senast uppdaterad:
Publicerad: