Förlossningsvård

Detta kunskapsstöd vänder sig framför allt till dig som möter gravida och nyförlösta i någon del av vårdkedjan under graviditet, förlossning och första tiden efter förlossning. Vissa delar vänder sig även till dig som arbetar med planering och styrning av förlossningsvården och mödrahälsovården.

Graviditet, förlossning och tiden efter

Vården under graviditet, förlossning och tiden efter är bra men den kan bli ännu bättre. I flera rapporter och kartläggningar från Socialstyrelsen och andra aktörer har det framkommit att mödrahälso- och förlossningsvården kan förbättras. Det gäller till exempel inom områden som psykisk ohälsa, positiv förlossningsupplevelse, vård efter förlossning och förlossningsbristningar. Med kunskap och rekommendationer vill vi att kunskapsstödet ska bidra till en god och jämlik förlossnings- och mödrahälsovård över hela landet.

Detta är en remissversion av kunskapsstödet. Slutversionen publiceras i slutet av 2022. Då kommer kunskapsstödet också att vara kompletterat med konsekvensanalyser av rekommendationerna, och med indikatorer för uppföljning och utvärdering.

Mer stöd till förlossningsvården på gång

Kunskapsstödet är en del av Socialstyrelsens samlade nationella stöd till förlossningsvården, som vi publicerar i flera steg på uppdrag av regeringen. Vi arbetar med nationella riktlinjer som ska hjälpa beslutsfattare att prioritera resurser, och med fler kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi tar också fram indikatorer för uppföljning och utvärdering.

Publicerad: