Provocerad vulvodyni

Detta kunskapsstöd vänder sig till dig som möter patienter med provocerad vulvodyni, tidigare kallat vestibulit. Vi vänder oss även till dig som är beslutsfattare i hälso- och sjukvården, exempelvis i rollen som politiker, tjänsteman eller verksamhetschef.

I kunskapsstödet ger vi rekommendationer med olika prioritet om vård och behandling. Vi föreslår också hur vården för personer med provocerad vulvodyni kan organiseras mer effektivt, för att stärka vårdkedjan och tydliggöra remitteringsvägarna.

Provocerad vulvodyni är ett smärttillstånd som främst drabbar unga kvinnor. Patienterna upplever ofta en brännande eller svidande smärta vid beröring av slemhinnan runt slidöppningen. För många leder sjukdomen till kraftig smärta vid exempelvis samlag, och sjukdomen kan påverka relationer, samliv och livskvalitet negativt. Det behövs mer kunskap för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling, och för att de som behöver det ska få specialistvård via ett multiprofessionellt team på en vulvamottagning eller kvinnoklinik.

Nationellt kunskapsstöd – Remissversion 2022

 

Vi följer upp vården

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för att utvärdera och följa hur kunskapsstödets rekommendationer används och påverkar praxis i hälso- och sjukvården. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer
Indikatorer för vård vid provocerad vulvodyni – Remissversion 2022Artikelnummer: 2022-6-7939|Publicerad: 2022-06-15

Välkommen med synpunkter

Detta är en remissversion av kunskapsstödet. Du kan skicka in synpunkter fram till den 16 september 2022. Mejla dina synpunkter till kunskapsstöd-vulvodyni @socialstyrelsen.se. Slutversionen publiceras i slutet av 2022.

Kontakt

Jenny Halldén, projektledare rekommendationer och stöd till personal
Telefon: 075-247 31 37

Kontakt

Emma Strollo, vetenskaplig projektledare
Telefon: 075-247 38 58

Kontakt

Christina Broman, projektledare indikatorer
Telefon: 075-247 40 60
Publicerad: