Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer stödjer dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Du får veta vad som är viktigast att satsa på eller avveckla. Vi utvärderar också insatsernas kvalitet. I ett riktlinjepaket ingår rekommendationer, indikatorer, målnivåer och utvärderingar. Ett viktigt syfte är en god och jämlik vård och omsorg för alla.
Senast uppdaterad:
Publicerad: