Så kan riktlinjerna användas

Det är landstingen, regionerna och kommunerna som bestämmer över den offentliga hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Politiker, ledande tjänstemän och chefer samt personal i vård och socialtjänst kan använda de nationella riktlinjerna som stöd för olika beslut.

Det är landstingen, regionerna och kommunerna som bestämmer över den offentliga hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Politiker, ledande tjänstemän och chefer samt personal i vård och socialtjänst kan använda de nationella riktlinjerna som stöd för olika beslut.

I riktlinjerna rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör satsa mer resurser inom vissa områden än inom andra områden. De tillstånd och åtgärder som fått hög rangordning bör man satsa mer resurser på, medan man bör satsa mindre eller inga resurser på de tillstånd och åtgärder som fått låg rangordning.

Riktlinjerna kan användas som ett stöd för

  • beslut om resursfördelning inom och mellan olika grupper och verksamheter
  • beslut om verksamhetsplanering
  • beslut om verksamheternas organisation 
  • beslut om regionala och lokala vårdprogram
  • individuella beslut som till exempel läkare, handläggare inom socialtjänsten eller tandläkare fattar i mötet med patienten eller brukaren.

Alla som arbetar med något av de ovanstående bör ha god kännedom om innehållet och effekterna av de rekommendationer som finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Kontakt

Mattias Fredricson, nationella riktlinjer
Telefon: 075-247 45 64
Senast uppdaterad:
Publicerad: