Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Gör tidiga insatser, utan att vänta på diagnos – men fördröj inte de neuropsykiatriska utredningarna. Höj kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen, och förbättra stödet till utsatta grupper. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om adhd och autism. De vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården (även elevhälsan) eller socialtjänsten.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Riktlinjerna i korthet

Film (5 min)

Syntolkad version: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism (5 min)

Vi utvärderar vården och stödet med hjälp av indikatorer och målnivåer

Vi kommer att utvärdera vården och stödet vid adhd och autism. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Ny version i mars

Tiden för att skicka in synpunkter avslutades den 20 januari 2023. Vi bearbetar nu de synpunkter som kommit in och planerar att publicera en uppdaterad version av riktlinjerna i mars 2024.

Kontakt

Evelyn Andersson, rekommendationer
Telefon: 075-247 36 89

Kontakt

Louise von Bahr, rekommendationer
Telefon: 075-247 44 42

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: