Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling, uppföljning, teamomhändertagande, avancerad utredning och behandling vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi samt habilitering och rehabilitering. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Presentationen om riktlinjerna för vård vid epilepsi tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Folder
Nationell utvärdering av vård vid epilepsi 2021 – FolderArtikelnummer: 2021-1-7280|Publicerad: 2021-03-04

Indikatorer

Indikatorerna kan användas för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården och omsorgen.

Indikatorer - Rapport

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Lena Jönsson, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 32 53

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: