Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Personer med olika hjärtsjukdomar bör få hjälp med fysisk träning och att sluta röka. Komplicerade frågor bör bedömas av flera specialister tillsammans. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Riktlinjerna vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Huvudrapport med rekommendationer

Översyn av rekommendationer 2018 – men ingen ny version 2024

Socialstyrelsen gjorde en mindre översyn av riktlinjernas rekommendationer 2018. Vi uppdaterade ett fåtal rekommendationer om kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi. Vi lade också till tre nya rekommendationer om kranskärlssjukdom.

Vi kommer inte att publicera ännu en uppdaterad version 2024, som tidigare planerat. Vägledningsbehovet har ändrats sedan 2021 när vi började se över rekommendationerna på nytt. Nu finns flera kunskapsstöd för hjärtsjukvården, och behovet av nationella riktlinjer är inte lika stort. Vi bedömer därför att vi gör större nytta genom att utvärdera hjärtsjukvården igen (se Vi följer upp vården). Bedömningen har gjorts i dialog med regionernas nationella system för kunskapsstyrning, som vi samverkar nära med och som står för flera av kunskapsstöden.

Vi följer upp vården

Socialstyrelsen utvärderar vården vid hjärtsjukvård. För detta har vi tagit fram indikatorer (se bilaga till huvudrapporten ovan) och målnivåer.

Utvärdering

Socialstyrelsen utvärderade hjärtsjukvården 2015. Utvärderingen visade att vården i allmänhet höll hög kvalitet. Den akuta vården var oftast mycket bra, men fler patienter behövde få en kvalificerad rehabilitering, det vill säga stöd och träning för att uppnå så god hälsa som möjligt efter att ha drabbats av hjärtsjukdom.

Vid årsskiftet 2022/2023 börjar vi arbeta med en ny utvärdering. Då kommer vi att kunna visa på aktuella regionala skillnader, och motivera regionerna att implementera de kunskapsstöd som finns. Utvärderingen blir också ett underlag för att bedöma vägledningsbehovet på nytt.

I arbetet kommer vi att se över vilka indikatorer som fortfarande är aktuella att utgå från. Även indikatorerna i regionernas kunskapsstöd kan användas för att belysa om vården är jämlik och kunskapsbaserad.

Målnivåer

Målnivåerna för hjärtsjukvård ger regioner och kommuner tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Kontakt

Mattias Fredricson, rekommendationer
Telefon: 075-247 45 64

Kontakt

Anastasia Simi, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 41 49
Senast uppdaterad:
Publicerad: