Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Risken för många stora folksjukdomar ökar om man röker, äter ohälsosamt, dricker för mycket alkohol eller rör sig för lite. Vi rekommenderar samtalsstöd till personer som dessa vanor är särskilt riskfyllda för, till exempel barn och unga, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar. Riktlinjerna vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Huvudrapport med rekommendationer

Sök i riktlinjerna

På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Översyn 2024

Vi ser just nu över rekommendationerna i riktlinjerna, för att säkerställa att de bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi planerar att publicera en uppdaterad version under 2024.

Vi utvärderar vården med hjälp av indikatorer

Socialstyrelsen utvärderar vården löpande. För detta har vi tagit fram indikatorer. Vår utvärdering från 2014 visade att många regioner hade börjat stärka sitt sjukdomsförebyggande arbete. Samtidigt fick fortfarande bara en liten del av patienterna stöd för att förbättra sina levnadsvanor.

Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor

Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor 2021Artikelnummer: 2022-10-8153|Publicerad: 2022-10-17

Kontakt

Gabriella Beckvid Henriksson, rekommendationer
Telefon: 075-247 45 89

Kontakt

Iréne Nilsson Carlsson, stöd till implementering
Telefon: 075-247 31 70

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: