Information till patienter om de nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Det är vanligt att ha vanor som inte är hälsosamma. Du kanske röker, dricker för mycket alkohol eller rör dig för lite. Sådana vanor ökar risken för många stora folksjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer får hälso- och sjukvården rekommendationer om hur de kan stödja dig som behöver förändra en ohälsosam vana. Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling eller insats som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades 2018, och ersatte då de tidigare nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, från 2011.

Centralt budskap – du bör få samtalsstöd om du hör till en riskgrupp

Vi ger totalt 69 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Framför allt rekommenderar vi samtalsstöd för att ändra vanor, till dig som hör till någon av dessa grupper:

Vuxna som det är särskilt riskfyllt att leva ohälsosamt för

Det är särskilt riskfyllt att leva ohälsosamt om man har vissa sjukdomar eller är socialt sårbar – till exempel om man har diabetes, en hjärt-kärlsjukdom, låg inkomst eller kort utbildning. Du som har en sådan särskild risk bör få stöd att ändra vanor som är ohälsosamma. Du bör få samtalsstöd om du

 • röker
 • har ohälsosamma matvanor
 • dricker riskabelt mycket alkohol
 • inte får tillräckligt med fysisk aktivitet.

Du som inte får tillräckligt med fysisk aktivitet kan också ha nytta av en aktivitetsmätare, eller fysisk aktivitet på recept.

Vuxna som ska opereras

Ska du gå igenom en operation? Då bör du inte röka eller dricka alkohol 4–8 veckor före operationen. Det ökar risken för problem efter operationen, till exempel infektioner. Därför bör du få samtalsstöd för att avstå, om du behöver det.

Barn och unga

Du som är under 18 år bör få samtalsstöd för att ändra vanor om du

 • röker eller snusar
 • dricker alkohol
 • inte får tillräckligt med fysisk aktivitet.

Du kan också få hjälp av ett familjestödsprogram, om du har ohälsosamma matvanor eller inte får tillräckligt med fysisk aktivitet.

Gravida

Du som är gravid bör få samtalsstöd för att ändra vanor om du

 • röker eller snusar
 • dricker alkohol
 • har ohälsosamma matvanor
 • inte får tillräckligt med fysisk aktivitet.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. En utvärdering från 2014 visade att många regioner hade börjat stärka sitt sjukdomsförebyggande arbete. Samtidigt fick fortfarande bara en liten del av patienterna stöd för att förbättra sina levnadsvanor. Vi planerar att utvärdera vården för personer med ohälsosamma levnadsvanor på nytt framöver.

Kontakt

Gabriella Beckvid Henriksson, rekommendationer
Telefon: 075-247 45 89

Kontakt

Iréne Nilsson Carlsson, stöd till implementering
Telefon: 075-247 31 70

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: