Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

MS och Parkinsons sjukdom är kroniska, neurologiska sjukdomar. Det finns effektiva läkemedel mot MS, som är viktiga att ge tidigt. För Parkinsons sjukdom finns ingen bromsmedicin, men symtomlindring har stor effekt. De nationella riktlinjerna vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Översyn 2022

Socialstyrelsen gjorde en mindre översyn av riktlinjernas rekommendationer 2022, för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Huvudrapporten och alla bilagor är uppdaterade, och alla dokument på denna sida är gällande. Här kan du läsa en sammanfattning av uppdateringarna.

Vi utvärderar vården med hjälp av indikatorer och målnivåer

Socialstyrelsen utvärderar vården löpande. För detta har vi tagit fram indikatorer och målnivåer.

Utvärdering

Vi utvärderade vården vid MS och Parkinsons sjukdom senast 2016. Utvärderingen visade att de flesta patienter fick den läkemedelsbehandling de behövde, men att fler behövde få tillgång till regelbunden uppföljning och teamrehabilitering.

Indikatorer

Med indikatorerna följer vi upp de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna. Du som behöver det kan också använda indikatorerna för olika typer av uppföljningar.

Målnivåer

Målnivåerna ger hälso- och sjukvården tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Stöd för att presentera riktlinjerna

Presentationen om riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom tar bland annat upp de centrala rekommendationerna. Sprid gärna materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Välkommen med synpunkter

Du kan skicka synpunkter på riktlinjerna fram till den 1 februari 2023. Vi tar hänsyn till synpunkterna nästa gång vi ser över riktlinjerna.

Mejla dina synpunkter till NR-MS-parkinson@socialstyrelsen.se.

 

Kontakt

Mattias Fredricson, rekommendationer
Telefon: 075-247 45 64

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00

Kontakt

Mattias Magnusson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 39 80
Senast uppdaterad:
Publicerad: