Nationella riktlinjer för vård vid obesitas

Obesitas (även kallat fetma) är en komplex sjukdom som ger sämre hälsa och livskvalitet. Det behövs mer kunskap och mindre fördomar, för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. De nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Vi följer upp vården

Vi kommer att utvärdera vården vid obesitas. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer
Nationella riktlinjer - Indikatorer för vård vid obesitasArtikelnummer: 2022-4-7823|Publicerad: 2022-04-28
Beställ

Välkommen med synpunkter

Du kan skicka synpunkter på riktlinjerna fram till den 31 juli 2022. Använd enkäten via denna länk:

Svarsenkät – nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

Bilagor till synpunkterna kan du mejla till nr-obesitas@socialstyrelsen.se.

Vi publicerar uppdaterade riktlinjer våren 2023. Vi kommer också att uppdatera riktlinjerna när fler obesitasläkemedel ingår i läkemedelsförmånen.

Kontakt

Liv Thalén, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 43 85

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 47 21
Senast uppdaterad:
Publicerad: