Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd innehåller rekommendationer om insatser vid insjuknande i psykos, läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, samordning, stöd för boende och arbete samt åtgärder vid fysisk ohälsa. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Huvudrapport med rekommendationer

Sök och filtrera

Sök i riktlinjerna

På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Utvärdering

Socialstyrelsen utvärderade vården vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2022. Utvärderingen visade bland annat att fler personer som har schizofreni behöver vård och stöd i form av psykosociala insatser som boendestöd, individanpassat stöd till arbete, psykopedagogiska behandlingsprogram och kognitiv beteendeterapi. Många som insjuknar i schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd behöver vård och stöd på flera olika sätt och i många fall av olika aktörer. Det behövs därför också mer samordnade insatser från vård och socialtjänst.

Folder
Nationell utvärdering av vården och stödet vid schizofreni – FolderArtikelnummer: 2022-9-8107|Publicerad: 2022-10-03

Stöd för IPS-verksamheter

Den metod för arbetsrehabilitering som har högst prioritet i de nationella riktlinjerna är IPS, Individanpassat stöd till arbete. Effekten av metoden beror på hur väl man följer metoden. Socialstyrelsen har därför publicerat en svensk version av en manual för att mäta programtrohet, som ett stöd för IPS-verksamheter att utveckla sin kvalitet.

Manual för att bedöma programtroheten för IPS

Kontakt

Sofia von Malortie, rekommendationer
Telefon: 075-247 31 65

Kontakt

Ellinor Cronqvist, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 49 13

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: