Spinal muskelatrofi (SMA)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för spinal muskelatrofi (SMA) till nyfödda barn. Barn som skulle ha fått någon av de allvarligaste typerna av SMA får då mycket större möjligheter att överleva, och bättre förutsättningar för en god motorisk utveckling.

Screeningrapport med rekommendation och motivering

Vi följer upp vården

Socialstyrelsen utvärderar återkommande om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka om effekten av screeningen försämras eller uteblir. För detta tar vi fram indikatorer.

Indikatorer

Indikatorer – Screening för spinal muskelatrofi (SMA)Artikelnummer: 2023-8-8682|Publicerad: 2023-08-30
Beställ

Uppdaterade föreskrifter

För att screeningen ska kunna starta har Socialstyrelsen gjort ändringar i föreskrifter. De gäller från och med 30 augusti 2023.

Kontakt

Mina Abbasi, övergripande frågor om screeningen
Telefon: 075-247 31 71

Kontakt

Madelene Barboza, indikatorer
Telefon: 075-247 33 43

Kontakt

Helena Teréus, föreskrifter
Telefon: 075-247 31 25
Publicerad: