Accesskirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST‐läkaren ska redogöra för dialysaccess, temporär och permanent venös infart.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva översiktligt indikation för dialys.
  • Redogöra för arteriell och venös kärlanatomi samt operativ kärlexponering på övre extremitet och hals.
  • Redogöra för primär dialysaccess på under- och överarm.
  • Redogöra för anläggande av centralvenös access öppet och perkutant.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: