Akut och kronisk hjärtsvikt inklusive pulmonell hypertension

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera akut och kronisk hjärtsvikt samt pulmonell hypertension. ST-läkaren ska även självständigt kunna handlägga akut och kronisk hjärtsvikt.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 6
Till viss del: 1, 2, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid: 
  - akut hjärtsvikt 
  - kronisk hjärtsvikt 
  - pulmonell hypertension 
 • Redogöra för principer för invasiv och noninvasiv diagnostiska metoder, redogöra för styrkor och begränsningar med de olika metoderna samt förstå undersökningsresultaten.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer mot invasiva och kirurgiska behandlingsmetoder vid akut och kronisk hjärtsvikt samt pulmonell hypertension inkluderande ”ventricular assist devices”, klaffkirurgi, Cardiac Resynchronization Therapy (CRT), ICD och transplantation inklusive uppföljning.
 • Redogöra för definition, epidemiologi, patofysiologi, kliniska tecken, genetiska test och rådgivning, symtom och diagnostiska kriterier vid: 
  - dilaterad kardiomyopati 
  - hypertrof kardiomyopati 
  - restriktiv kardiomyopati 
  - infiltrativ kardiomyopati

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: