Akut och kronisk kranskärlssjukdom

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren kan diagnostisera, behandla, risk- och prognosbedöma akut koronart syndrom och kronisk ischemisk hjärtsjukdom. ST-läkaren ska också ha god kunskap om sjukdomarnas orsaker och epidemiologi.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5, 11
Till viss del: 1, 2, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c12
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, orsaker, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, komplikationer samt bedöma prognos vid: 
  - akuta koronara syndrom
  - kronisk ischemisk hjärtsjukdom. 
 • Redogöra för aterosklerotiska processer.
 • Tolka EKG, ischemisk och hemodynamisk monitorering samt biokemiska markörer.
 • Tolka och prioritera olika diagnostiska undersökningsmetoder för att utvärdera ischemi, viabilitet, hjärtmorfologi och funktion samt kranskärlsanatomi.
 • Ordinera adekvat läkemedelsbehandling vid akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom.
 • Identifiera och behandla primär- och sekundärpreventiva kardiovaskulära riskfaktorer.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för invasiv utredning och revaskularisering samt hantera potentiella komplikationer till behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: