Akut och kronisk leversjukdom

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkare ska kunna diagnostisera patienter med leversjukdom samt tillämpa adekvat behandling och uppföljning.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c9, c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Analysera svar på leverprover, bilddiagnostik och PAD.
 • Tillämpa principer för utredning och behandling av alkoholrelaterad leversjukdom, vanliga metabola leversjukdomar, vanliga autoimmuna leversjukdomar samt leverskada till följd av läkemedel. 
 • Diagnostisera och bedöma cirkulatoriska leversjukdomar, graviditetsrelaterad leverpåverkan och ovanliga metabola 
  leversjukdomar.
 • Redogöra för uppkomstmekanismer som ligger bakom portal hypertension, varicer, ascites och encefalopati.
 • Tillämpa principer för utredning, behandling och uppföljning av patienter med levercirrhos.
 • Identifiera patienter med kronisk leversvikt och akutisering av kronisk leversvikt samt värdera behov av levertransplantation.
 • Värdera graden av portal hypertension och bedöma indikation för TIPS-behandling (Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt).
 • Tillämpa principer för utredning och behandling av varicer och akut varicerblödning.
 • Tillämpa ascitesbehandling med såväl läkemedel som laparocentes, inklusive bedömning av spontan bakteriell peritonit.
 • Diagnostisera och behandla leverencefalopati samt identifiera utlösande orsaker.
 • Identifiera och klassificera fokala förändringar i lever och gallvägar.
 • Diagnostisera och behandla akut leversvikt och bedöma behov av kontakt med levertransplantationscentrum.
 • Redogöra för lämplig behandling av leversjukdom vid graviditet och amning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: