Akut och kronisk smärta hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska utveckla sin kompetens för att utreda, behandla och samverka kring smärttillstånd hos patienter inom barn- och ungdomsneurologi och habilitering, där barn med flerfunktionsnedsättningar är en särskilt viktig grupp.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 5, 7, 8, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8, c9, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara olika typer av smärta och klassificera olika smärttillstånd.
  • Beskriva akut och kronisk smärtas somatiska och psykologiska påverkan på barn och ungdomar.
  • Redogöra för förberedelse, anpassning och samordning av procedurer som orsakar smärta samt behandling av denna smärta.
  • Förutse, identifiera, utreda och behandla smärta vid akuta och kroniska barnneurologiska tillstånd.
  • Diskutera betydelsen av teamarbete kring barn och ungdomar med akut och kronisk smärta.
  • Bedöma behov av komplementär smärtbehandling fysikaliskt och psykologiskt.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: