Akut och kronisk smärta

Kurs i ämnet syftar till att ST-läkare ska kunna handlägga patienter med akut och kronisk smärta.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 8, 9
Till viss del: 4, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra och tolka en strukturerad smärtanalys.
  • Redogöra för somatiska, psykosociala och existentiella aspekter på smärta.
  • Planera för och initiera grundläggande läkemedelsbehandling enligt accepterade vetenskapliga principer.
  • Bedöma när man kan behöva rådgöra med smärtspecialist.
  • Redogöra för ickefarmakologiska behandlingsprinciper.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: