Akut traumaomhändertagande

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska initial handläggning och omhändertagande i traumasituationen.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c6, c7, c10, c12

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5
Till viss del: c10, c12

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 4, 5
Till viss del: 1, 2, 6, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi, normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid trauma utifrån kön och ålder.
 • Redogöra för skademekanismer.
 • Utvärdera och bedöma klinisk diagnostik.
 • Bedöma, utreda och behandla patienter utsatta för mindre och större trauma enligt ABCDE-principer.
 • Säkerställa fri luftväg.
 • Bedöma och behandla chocktillstånd hos traumapatient.
 • Praktiskt utföra perifer och intraosseös kärlaccess.
 • Redogöra för principer för kärlskadekontroll.
 • Redogöra för indikationerna för akut laparotomi och thorakotomi efter trubbigt respektive penetrerande våld samt bedöma adekvat tidpunkt för detta.
 • Tillämpa principerna för ”Damage Control”.
 • Beskriva turordningen för olika kirurgiska åtgärder vid multipelt trauma.
 • Bedöma patienter med skall- och ryggmärgsskador.
 • Redogöra för principerna vid handläggning av patienter med skall- och ryggmärgsskador.
 • Bedöma patienter med rygg- och extremitetsskador.
 • Bedöma patienter med värme- och köldskador.
 • Bedöma patienter med extremitetsskador.
 • Bedöma trauma i urogenitalorganen.
 • Redogöra för principerna vid handläggning av patienter med trauma i urogenitalorganen inklusive indikationer för kirurgisk intervention och konservativ behandling.
 • Redogöra för principer för bilddiagnostik.
 • Identifiera våld i nära relationer.
 • Bedöma lämplig vårdnivå och transportbehov efter stabilisering.
 • Leda, kommunicera och samarbeta i traumasituation.
 • Kommunicera med patient och närstående i traumasituation.
 • Redogöra för principer för prioritering vid masskadesituation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: