Akuta skador och kroniska tillstånd relaterade till fysisk aktivitet

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi, biomekanik och patofysiologi. ST-läkaren ska kunna diagnostisera och handlägga akuta och kroniska skador relaterade till fysisk aktivitet. Kurser i ämnet bör förmedla basala artroskopiska färdigheter.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 7, 8, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c7, c8, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa praktisk anatomi i klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Redogöra för bakomliggande patofysiologi.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder och bedöma bilder och undersökningsfynd.
  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Redogöra för basutbudet av ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna.
  • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen och vidta relevanta åtgärder.
  • Diagnostisera akuta skadetillstånd i övrigt frisk vävnad, såsom broskskador, osteochondriter, meniskskador, labrumskador, ligamentskador, sen- och muskelskador samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
  • Diagnostisera vanliga predegenerativa och långvariga smärttillstånd såsom tennisarmbåge, löparknä, hälsenetendinos, plantarfascit, degenerativ rotatorcuff- och meniskskada, samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: