Allergologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs vissa kunskaper inom allergologin.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 4, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste allergologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera och behandla akut allergisk chock, anafylaxi, angioödem och allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive penicillinreaktioner.
  • Preliminärdiagnostisera, planera utredning och behandling av icke-akuta allergiska reaktioner, till exempel födosämnesallergi och kronisk urticaria.
  • Redogöra för de immunologiska typreaktionerna vid allergi.
  • Översiktligt redogöra för andra allergologiska sjukdomstillstånd.
  • Värdera indikationen för allergologisk specialistutredning, och behandling.
  • Värdera när konsult i allergologi bör tillfrågas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: