Allergologi och lungmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom barnallergologi och lungmedicin.

Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag. Fallbeskrivningar bör ingå. Praktiska moment tränas i gruppundervisning.

För specialistkompetens i grenspecialiten barn- och ungdomsallergologi är kurs inom detta ämne förberedande inför mer fördjupande kurser inom barnallergologi.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 2, 3, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c2, c3, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, utreda och behandla akut astma, allergisk reaktion och anafylaxi, urtikaria, eksem, allergisk rinokonjunktivit, vanliga födoämnesallergier och kronisk okomplicerad astma.
  • Informera barn och föräldrar om inhalationsbehandling av astma med kunskap om och hanterande av de vanliga inhalationshjälpmedlen och akut behandling av anafylaxi, inklusive handhavande av olika adrenalininjektorer (adrenalinpennor). Ge råd om sekundär allergiprevention.
  • Tillämpa och tolka basal allergidiagnostik som specifikt IgE och pricktester samt bedömning av lungfunktion hos barn i olika åldrar med lungfysiologisk diagnostik, mätning av inflammation med kvävemonoxid.
  • I samråd med barnallergologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla övriga födoämnesallergier, kronisk urtikaria samt läkemedelsreaktion och vaccinreaktion.
  • I samråd med barnallergologiskt kunnig kollega utföra enklare provokationer och tolka dessa resultat.
  • Identifiera symtom och bedöma lämplig vårdnivå för multipel svår födoämnesallergi, svår astma, cystisk fibros, cilieimmotilitet, respiratorisk insufficiens, bronkopulmonell dysplasi, BPD, efter neonatalperioden, övriga ovanliga lungsjukdomar, infektionskänslighet samt immundefekt.
  • Bedöma behov av allergenspecifik immunoterapi och vaccinering av riskpatienter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: