Anafylaxi

Anafylaxi är det mest akuta tillståndet inom allergologi och potentiellt livshotande. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om och känna sig trygg i handläggandet av patienter med anafylaxi i akutskedet och vid uppföljning.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c7, c8, c9, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva bakomliggande mekanismer vid anafylaxi.
  • Svårighetsgradera anafylaxi enligt det nationella anafylaxidokumentet.
  • Självständigt behandla anafylaxi i akutskedet samt bedöma hur länge och på vilket sätt patienten ska observeras.
  • Kartlägga och om möjligt identifiera utlösande och bidragande faktorer.
  • Redogöra för differentialdiagnoser.
  • Avgöra och instruera om lämplig anafylaxiberedskap för patienten.
  • Bedöma om det finns adekvat anafylaxiberedskap på mottagningen eller avdelningen.
  • Redogöra för indikationer för allergenspecifik immunterapi (ASIT) vid insektsallergi.
  • Utbilda patienten om anafylaxi.
  • Diskutera vad det innebär på ett psykologiskt plan att ha haft anafylaxi och att ha anafylaxiberedskap.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: