Anatomi, fysiologi, embryologi (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera anatomiska strukturer oberoende av patientens ålder och att kunna förklara dessa anatomiska strukturers funktion och deras samverkan i anatomiska och funktionella system.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 6, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c6, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge anatomiska strukturer av centrala nervsystemet, huvudet, halsen och ryggen inklusive relevant kärlanatomi.
  • Beskriva dessa anatomiska strukturers normala utveckling (embryonalt, fetalt, postnatalt inklusive normalt åldrande).
  • Förklara den fysiologiska funktionen av dessa anatomiska strukturer.
  • Kategorisera strukturer i olika anatomiska system och sätta dessa i ett funktionellt sammanhang.
  • Tillämpa bilddiagnostiska modaliteter för optimal visualisering av dessa anatomiska strukturer och deras normala utveckling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: