Anatomi, histologi och embryologi för patologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha tillräckliga kunskaper i anatomi, histologi och embryologi för att på ett bra sätt kunna hantera det dagliga arbetet.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3
Till viss del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c8
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för människokroppens normala makro- och mikrostruktur med fokus på matspjälkningssystemet, njurar och urinvägar, hjärta, lungor, könsorgan, centrala nervsystemet, insöndringsorgan samt blodförsörjning och lymfdränage.
  • Beskriva de olika organsystemens embryonala utveckling.
  • Redogöra för de viktigaste momenten i framställningen av histologiska och cytologiska preparat inklusive olika färgtekniker.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: