Andningsvägarnas sjukdomar (larynx, trachea, bronker)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och initiera behandling av akuta och kroniska tillstånd i andningsvägarna.

Målgrupp
Öron- näs och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 4, 5
Till viss del: 2, 6, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5
Till viss del: c1, c2, c6, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för andningsvägarnas grundläggande anatomi och fysiologi.
  • Beskriva de vanligaste missbildningarna i andningsvägarna.
  • Värdera anamnes och kliniska symtom vid akuta och kroniska tillstånd i andningsvägarna.
  • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av akuta och kroniska luftvägshinder.
  • Värdera och ta ställning till åtgärder vid hotad eller svårhanterad luftväg.
  • Redogöra för omvårdnad av laryngektomerade och tracheotomerade.
  • Diagnostisera och ta ställning till vidare behandling av larynxtrauma.
  • Utföra flexibel och stel bronkoskopi i simulerad miljö.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: