Andrologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper av andrologiska sjukdomar.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara den endokrina regleringen av testikelfunktionen samt beskriva skillnad mellan primära och sekundära manliga könskarakteristika.
  • Redogöra för basal utredning vid infertilitet.
  • Förklara skillnaden på en diagnostisk och terapeutisk testikelbiopsi samt beskriva assisterad befruktning.
  • Tillämpa kirurgiska principer för vasektomi.
  • Redogöra för refertilisering.
  • Redogöra för behandling av infertilitet orsakat av hypogonadotrop-hypogonadism, ejakulationsstörningar samt utredning och behandling av varikocele.
  • Förklara patofysiologi vid, samt diagnostisera och beskriva behandlingen av gynektomasti.
  • Förklara patofysiologi vid, samt diagnostisera och tillämpa behandling vid erektil dysfunktion och testosteronbrist samt beskriva metoder för penisimplantat.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: